Wim

Wilhelmus Mathildus Johannus Swart

Wilhelmus Mathildus Johannus Swart, roepnaam Wim, geboren te Maarn op 12-04-1934, trouwfotoGehuwd met Antonia Henrica Maria van Eert, roepnaam Tony, geboren te Heeze op 27-02-1933 Het Burgerlijk huwelijk vond plaats op 7-12-1961 op het gemeentehuis te Heeze, terwijl de Kerkelijke inzegening plaats vond in de St.Martinuskerk te Heeze op 10 -1-1963.

 

 

Kinderen:

Laurentius Johannes Maria, Swart, roepnaam René, geboren te Eindhoven op 1-04-1964 Gehuwd met Maria Johanna Josepha Agnes, Bazelmans roepnaam Marie José, geboren te Eindhoven op 8- 04- 1965. Het Burgerlijk huwelijk vond plaats op het Stadhuis te Eindhoven op 5- 6- 1992. De Kerkelijke inzegening vond plaats op dezelfde datum in de St. gezin1Petruskerk aldaar. Kind: Juanita Josepha Maria Swart, roepnaam Julia, geboren te Bogota (Colombia) op 2-08-2002

Theodora Henrica Maria Swart, roepnaam Dorine, geboren te Eindhoven op 16-09-66. Gehuwd met Arnoldus Jacobus Gerardus Martinus Loomans, roepnaam Noud, geboren te Eindhoven op 30-7-1952 Het Burgerlijk huwelijk vond plaats op het Stadhuis te Eindhoven op 8-10-1993. De Kerkelijke inzegening vond plaats op zelfde datum in de St. Petruskerk aldaar. Kind: Saskia Johanna Antonia Loomans, roepnaam Saskia, geboren te Eindhoven op 16-9-1996

Levensverhaal:

Op 19 april 1948 ging ik bij bakker Appeldoorn in Maarsbergen werken voor ƒ 7. – in de week plus middageten. Tot 31 december 1956 heb ik bij verschillende bakkers gewerkt om zo goed mogelijk het vak te leren. Ik heb gewerkt in Maarsbergen, Soest, Baarn , Bussum bakkeren Zeist. In die tijd haalde ik het Middenstandsdiploma, diploma vakbekwaamheid broodbakkerrij, getuigschrift 3de bediende banketbakkerij. Met de inzending van een herfsttaart naar de Banketbakkers vaktentoonstelling in Utrecht behaalde ik een 3de prijs. Tot dan toe had ik me voorgenomen een eigen bakkerij te beginnen, maar de enorme investering die dat meebracht en het “dag en nacht” moeten werken deden mij besluiten een andere richting te kiezen.
motorpolitie
Op 1 januari 1957 trad ik in dienst bij de Gemeentepolitie Eindhoven en ging ƒ 237,23 netto per maand verdienen, dat was een hele vooruitgang. Onder begeleiding van een mentor moest ik 1½ jaar praktijkervaring opdoen. Op 1 januari 1958 startte ik met een cursus voor het politiediploma A. In juni 1958 slaagde ik voor dat diploma. Het A diploma halen in een half jaar was nog nooit eerder gepresteerd! Nog hetzelfde jaar slaagde ik voor het diploma AA. Verder behaalde ik in de volgende jaren mijn politiediploma B en de getuigschriften motorEngels en Duits en spreekvaardigheid. Na het behalen van mijn diploma’s heb ik betrekkelijk veel aan zelfstudie gedaan op verschillende gebieden. Ik heb ongeveer 11 jaar gewerkt bij de verkeersdienst als respectievelijk, verkeersregelaar, motorsurveillant, onopvallende controle en bij de verkeersongevallen dienst. In 1971 moest ik psychologisch getest worden voor kaderfuncties. De uitslag was zeer goed en op HAVO niveau. Vervolgens ben ik 12 weken naar de Kaderschool geweest, waarvan ik het getuigschrift haalde. Nadat ik bevorderd was heb ik kaderfuncties bekleed bij de surveillance- en verkeersdienst.

In 1978 startte o.l.v. het Ministerie van Binnenlandse Zaken het Landelijk Project “Politie in Verandering.” In eerste instantie betrof dit de korpsen Eindhoven -Groningen en Apeldoorn. Door de Korpsleiding werd ik verzocht zitting te nemen in de Stuurgroep voor de Reorganisatie van de Gemeentepolitie Eindhoven. Dit had tot gevolg dat ik allerlei nevenfuncties kreeg toegeschoven. Om gezondheidsreden ben ik daar in 1983 mee gestopt. In 1981 volgde bevordering tot Adjudant en in 1984 tot Adjudant F, waarna ik Districts adjudant werd. Bij Koninklijk Besluit van 6 april 1987 werd mij de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud verleend. Van 1987 tot mijn vervroegd uittreden in 1991 was ik Chef van de Afdeling Planning en Coördinatie voor de afdelingen surveillance – en recherche

schoolfoto

Nog een oude schoolfoto

En nu genieten wij van mijn pensioen.
W.Swart.