Thijs

Mathias Theodorus Antonius Swart

Mathias Theodorus Antonius Swart ook genaamd Thijs, geboren op 23 september 1921 in Oosterwijtwerd gem. ’t Zand op Batenburg.
Hij is getrouwd op 4 mei 1953 in Leens, getrouwd op 4 mei 1953 in Den Hoorn (Gr) voor de kerk (rk),
op 31 jarige leeftijd met Theodora Maria Boelens ook genaamd Dora (27 jaar oud), geboren op 25 mei 1925 in Leens.

Trouwfoto

Trouwfoto 4 mei 1953

==Levensverhaal==

De zesde klas v.d. lagere school heb ik in drie maanden gedaan vanwege ziekte van mijn moeder moest ik thuis blijven om het huiswerk te doen. Dit is in samenspraak gegaan met pastoor Overmaat en meester Peters. Na mijn laatste schooljaar ben ik voor drie maanden naar de technische school geweest, toen moest ik thuiskomen om dat er gewerkt moest worden om de financiën op pijl te kunnen houden. Mijn eerste werk was bij de kruidenier. In die tijd heb ik avond cursus gevolgd in Driebergen.

Later heb ik op de fabriek gewerkt tot juni 1942 heb ik voor thuis gewerkt en moest toen naar Duitsland. Daar heb ik een half jaar gewerkt en mocht toen met Kerst verlof. Toen mijn verlof tijd er weer op zat en ik weer weg moest hadden enkele gezinsleden de roodvonk, een besmettelijke ziekte, en mocht ik niet weer weg naar Duitsland tot dat de gezondheidsverklaring getekend was. De verklaring werd afgegeven in juni 1943 en ik moest weer terug naar Duitsland. Ik ben toen niet meer terug gegaan naar Duitsland maar ben ondergedoken in Hornhuizen bij mijn neef

Er stond veel wind op 4 mei 1953

Er stond veel wind op 4 mei 1953

Theodoor Kramer, Oom Benaas en tante Sien zaten toen nog op het bedrijf maar zijn een maand later verhuisd naar Kloosterburen.
Theodoor en Riek zijn 31 Augustus getrouwd en op de boerderij komen wonen. Ondanks mijn beperkingen wat bewegingsvrijheid betreft heb ik het toch heel erg naar mijn zin gehad ondanks alle risico’s die er aan zaten vanwege razia’s enz Het boerenwerk heeft mij altijd getrokken wat dat betreft kon ik me daar in uitleven. In deze tijd heb ik ook een schriftelijke cursus boekhouden gevolg. Ook leerde ik mijn vrouw Dora Boelens kennen zij was n.l. een zus van Riek de vrouw van mijn neef Theodoor.

Tijdens de ontginning op een van de
eerste bulldozers

Op 26 Mei 1945 vlak na de oorlog ben ik naar de N.O.P.vertrokken en op 28 mei in dienst getreden bij de Directie Wieringermeer / N.O.P. Ik heb daar veel verschillende werkzaamheden verricht n.l met trekkers in de ontginning ook met de eerste buldozer die ter beschikking kwam via het Marshalplan zo ook met combines. In 1948 is mij gevraagd om deel te nemen aan de ploegbaas cursus, hier ben ik op ingegaan later ben ik ploegbaas geworden bij de proefvelden. Door bestedings beperking viel het winterwerk bij de proefvelden stil en heb ik de controle gehad over de als eerst aangelegde infiltratie systemen in de polder. In deze tijd heb ik ook nog enkele cursussen gevolgd, in de winter van ’45-’46 volgde ik een landbouwcursus en in de winter van ’47 en ’48 heb ik de vervolgcursus er bij gedaan en met veel vrucht afgerond met gem. 8,5 punten, en in de winter van ’49 deed ik de cursus extra plantenteelt waar ook de aardappelselectie in zat. In de winter van ’51-’52 volgde ik nog de cursus; Spreken in het openbaar. In de Augustus 1949 ben ik door Ir. Kalisvaart gevraagd of ik interesse had voor een functie bij de voorlichting samen met nog een jongen van mijn kamer n.l W. de Wolf. We zouden op kosten van de voorlichting de landbouwwinterschool kunnen volgen. Ook was mij al eerder gevraagd die school te volgen n.l. toen ik de vervolg-landbouwcursus met veel vrucht had gevolgd. Ik had dan twee winters naar Raalte gemoeten op eigen kosten, dat hield in twee winters in de kost plus schoolgeld dat was voor mij financieel niet haalbaar dus heb ik er toen van afgezien.In Februari 1950 heb ik mijn betrekking bij de Rijksdienst op gezegd. Ik ben toen met Johan Scholtens mee gegaan die een boerderij pachtte.

Boerderij "Batenborg" in Tollebeek, Noordoostpolder

Boerderij “Batenborg” in Tollebeek, Noordoostpolder

Ik moest na mijn ontslag-aanvrage bij de inspecteur van de Rijksdienst, Ir. Duim, komen voor een gesprek. Hij vond dat ik bij de dienst moest blijven. Ze wilden graag van mijn ervaring in de ontginning gebruik maken in Oostelijk Flevoland in de functie van bedrijfsleider. Ik ben daar toen niet op ingegaan daar ik altijd mijn zinnen gezet had op een eigen bedrijf. In 1952 ben ik voor een testing geweest gehouden door de Domeinen om te kijken of je geschikt was voor een boeren bedrijf en kreeg later bericht dat ik mocht inschrijven op een akkerbouwbedrijf van 18 tot 24 HA.Door de watersnood van Februari 1953 is er veel verandering gekomen in de uitgifte van de bedrijven gezien mensen uit de ramp gebieden voorrang kregen bij de uitgifte van bedrijven.

de kinderen (+/- 1966)

de kinderen (+/- 1966)

Op 4 mei 1953 zijn wij getrouwd en hebben een woning betrokken aan de Neushoornweg en drie jaar gewerkt bij Jan Loos. Op oudejaarsdag ’s avonds om 11 uur kwam pastoor Koopmans ons vertellen dat wij een boerderij gepacht hadden aan de Zuidwesterringweg daar hebben wij gewoond van 1957 tot 1987. Toen zijn we naar Tollebeek vertrokken en is zoon Jan op de boerderij gekomen.

Kerkkoor nog in de barakken van Tollebeek (+/-1962)

Kerkkoor nog in de barakken van Tollebeek (+/-1962)

Ook heb ik mij veel ingezet voor de R.K. kerk. Van 1975 tot 1983 was ik secretaris van het kerkbestuur. Daarna ben ik nog 13 jaar koster geweest. Ook heb ik de hele renovatie van de kerk begeleid, als tussenpersoon tussen kerkbestuur, de aannemer en het bisdom. Verder ben ik nog steeds actief in twee koren, n.l. het kerkkoor en het seniorenkoor “De jeugd van vroeger” waar ik 5 jaar vice-, en 6 jaar voorzitter van was.

Dit was in het kort mijn levensloop.
M. Swart

de kleinkinderen

de kleinkinderen